|


Üretilen Fikrin Korunması


Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda(FSEK) 7.6.1995 yılı ve 4110 Sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle bilgisayar programları ile programa dönüşmek kaydıyla bunların hazırlık aşamaları İlim ve Edebiyat eseri kategorisine dahil edilerek koruma altına alınmıştır. Bir bilgisayar programının aynısının kopya edilmesinin telif hakkı ihlali oluşturacağı açıktır. Bilgisayar programlarının fikri o programın fonksiyonu ve o programla elde edilen sonuçtur. Programcılar benzer sonuçları doğurabilen diğer bir programı başka ifadeler kullanarak meydana getirebiliyorlarsa o zaman ilk program bir fikrin ifadesi yani şeklidir. Bilgisayar programlarının programlama dillerinden biriyle yazılması ve sonra da kodun bilgisayarın anlayacağı dile çevrilmesi aşamasında fikirler detaylı ifadelere dönüştürüldüğünden hem kaynak kodu hem de objektif kod fikri hukuk tarafından korunur. Bundan başka bilgisayar programlarının detaylı yapısı da programların korunabilir ifadesinden sayılmaktadır.
Sitemizden alınan kodları düzenleyip bireysel amaçlar için kullanabilirsiniz. Ancak bunu ticari amaçla kullandığınız tespit edilirse gerekli hukuki süreç başlatılacaktır!


Sorumluluğun Reddi Beyanı


alicangonullu.org bu web sitesini sadece bilgi vermek ve tavsiye amacıyla yayımlamıştır. Bu web sitesi belirli somut münferit durum ve koşullara kesin cevaplar vermek gibi bir işlevi veya amacı yoktur ve dolayısıyla bu web sitesi sadece bir bilgi vermek amaçlı tavsiye bazında görülmeli ve böyle kullanılmalıdır. alicangonullu.org herhangi bir özel durumla karşılaştığınızda daima uzman görüşü ve tavsiyesi almanızı tavsiye eder. alicangonullu.org ve yönetici kadrosu bu web sitesine dayanarak hareket eden kişileri için bir sorumluluk kabul etmez.


Üçüncü Taraf Bağlantıları


alicangonullu.org , üçüncü taraf internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü tarafların internet siteleri veya bunların içeriği alicangonullu.org kontrolü altında bulunmadığı gibi, alicangonullu.org bu internet sitelerinin veya içeriklerinin yasalara uygunluğu, doğruluğu, kullanılabilirliği, güncelliği veya eksiksizliği konuları ile ilgili kesinlikle sorumluluk üstlenmemektedir. alicangonullu.org, üçüncü taraf internet sitelerinden veya bunların içeriklerinden veya alicangonullu.org İnternet Sitesine bağlantı veren veya resim karelerinde yer veren hiçbir internet sitesinden sorumlu değildir.


Fikri Mülkiyet Hakları


alicangonullu.org içeriği, yani burada yer verilen görseller, videolar, görsel ve kelime şeklindeki markalar, beyan logoları, grafik sanat öğeleri, basın bültenleri ve diğer bilgiler, yürürlükteki telif hakları ve fikri mülkiyet hakları ile ile ilgili diğer yasalar kapsamında korunmaktadır.
alicangonullu.org in önceden açık yazılı izni olmadıkça; bu İnternet Sitesinin içeriğinin veya tasarımının kısmen veya bütün olarak çoğaltılması, aktarılması veya başka bir şekilde kullanılması yasaktır. alicangonullu.org tarafından verilmiş bu gibi izinler, alicangonullu.org için herhangi bir ödeme veya masraf yükümlülüğünü beraberinde getirmeksizin alicangonullu.org tarafından dilediği vakit geri alınabilir.

Veri gönderme güvenliği


İnternet, küresel bir ortamdır. Bu İnternet Sitesini kullandığınızda veya e-posta ya da iletişim formları üzerinden bizimle irtibat kurduğunuzda, alicangonullu.org e göndermek istediğiniz tüm verilen şifrelenmeden aktarılmasına onayınızı vermiş sayılırsınız. Bu kanallar üzerinden gönderilen tüm veriler gizli veya güvenilir değildir, kaybolabilir veya üçüncü taraflarca görüntülenebilir, yolu kesilebilir veya değiştirilebilir ve ülke sınırlarının ötesine geçebilir. İnternetin işleyiş yapısı ve içerisinde barındırdığı riskler gereği, tarafınızca yürütülen tüm veri aktarmaları kendi riskiniz altındadır. Diğer hükümler ancak alicangonullu.org tarafından şifreli gönderim seçeneği sunulması durumunda geçerlidir. alicangonullu.org ile elektronik ortam üzerinden irtibata geçerek,alicangonullu.org in de sizinle elektronik ortam üzerinden iletişim kurmasına izin vermiş bulunursunuz.

Geçerli hukuk


Bu İnternet Sitesinin kullanımıyla veya bununla bağlantılı olarak doğan tüm anlaşmazlıklar, Türkiye hukukuna tabidir ve yalnızca (Türkiye) mahkemeleri tarafından çözüme kavuşturulabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni


Ali Can Gönüllü, alicangonullu.org internet sitesi kullanıcılarımıza ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında "veri sorumlusu" sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma Metni ile kullanıcılarımız ilgili kanun ve yönetmelik uyarınca bilgilendirilmektedir.
Veri Sorumlusu: Ali Can Gönüllü

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:


Kullanıcılara ait kişisel veriler, alicangonullu.org tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, alicangonullu.org tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, alicangonullu.org?in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, alicangonullu.org?in ve alicangonullu.org ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile alicangonullu.org?in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 Sayılı Kanun?un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Kullanıcılara ait kişisel veriler, alicangonullu.org tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, alicangonullu.org tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, alicangonullu.org?in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, alicangonullu.org?in ve alicangonullu.org ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile alicangonullu.org?in sunduğu ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası da dahil olmak üzere 6698 Kanun?un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.

Kullanıcıların Konuya İlişkin Rızası

6698 sayılı Kanunun 5. Maddesinin 2. fıkrasında sayılan hallerde kişisel verilerin kullanıcıların açık rızası aranmaksızın işlenmesi mümkündür. Buna göre,

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında kullanıcılardan açık rıza alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Kullanıcıların alicangonullu.org üyelik sözleşmesi kapsamında alacakları hizmet 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinin 2/c fıkrası kapsamında yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:


Kişisel veriler, kullanıcılardan elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanunun 5. ve 6. maddelerinde ve bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Kullanıcıların Hakları:


6698 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

haklarına sahiptir.

Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından iletişim sayfamızda yer alan mail adresimiz aracılığıyla alicangonullu@yahoo.com adresine bildirilebilir. alicangonullu.org, konuya ilişkin taleplerinizi değerlendirerek 30 gün içerisinde sonuçlandıracaktır.