|

Wazuh Server ve Agent Nedir ve Nasıl Kurulur ?Ali Can Gönüllü tarafından 2022-02-15 11:23:09 tarihinde yazıldı. Tahmini okunma süresi 6 dakika, 11 saniye.Çalışmalarım için bağış yapmak isterseniz Patreon hesabımdan bağışta bulunabilirsiniz.

Blog adresinde yazılanlar sadece eğitim amacıyla deneysel olarak hazırlanmıştır. Konu içerisinde geçen yöntemleri kendi oluşturduğunuz test ortamında denemenizi tavsiye ederiz.
Herhangi bir tarih, yer ve/veya mekanda oluşacak zararlardan alicangonullu.org, alicangonullu.org yöneticisi ve/veya konu yazarı mesul değildir.

Merhabalar,

Günümüzde şirket bazında sistem güvenliği çok önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Dolayısıyla güvenlik programları ve bunları kullanan Siber Güvenlik ekiplerinin sorumluluğu artmıştır. Bu yazımda sizlere Wazuh adındaki bir HIDS yazılımından bahsedeceğim

Wazuh Nedir ?

Wazuh, açık kaynak kodlu bir HIDS yazılımıdır. Görev olarak,

ve benzeri pek çok görevi vardır. Ücretsiz olan bu HIDS yazılımı Elasticsearch ve Kibana adındaki görselleştirme ve log ayıklama yazılımlarıyla entegre çalışır. Bu entegrasyon ile pek çok şema ve log anlamlı hale getirilir.

Ufak bir bilgiden sonra Wazuh kurulumu kısmına geçebiliriz

Wazuh Kurulumu

Wazuh kurmak için iki kısım vardır

Öncelikle bir Manage Server kurmamız gerekmekte. Ben bunun için CentOS 9 Stream sürümünü kullanacağım. Siz isterseniz bu linkten direkt VMWare makinesini indirip kurabilirsiniz.

Öncelikle şu komutlarla paketlerimizi güncelliyoruz

yum -y update
yum -y upgrade

Ardından otomatik kurulum ve manuel kurulum olarak iki seçeneğimiz var. Ben manuel olarak kuracağım ancak otomatik kurulum komutu şu şekilde giriliyor

curl -so ~/unattended-installation.sh https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/unattended-installation/unattended-installation.sh && bash ~/unattended-installation.sh

Manuel olarak yüklemek için öncelikle Wazuh repositorysini ekleyip gerekli paketleri yüklüyoruz

yum install curl unzip wget libcap epel-release
rpm --import https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH
cat > /etc/yum.repos.d/wazuh.repo << EOF
[wazuh]
gpgcheck=1
gpgkey=https://packages.wazuh.com/key/GPG-KEY-WAZUH
enabled=1
name=EL-\$releasever - Wazuh
baseurl=https://packages.wazuh.com/4.x/yum/
protect=1
EOF
yum -y update

Ardından wazuh-manager'i kuruyoruz. Şu komutu girmemiz gerekiyor.

yum install wazuh-manager -y

Bu komutla yazılımımızın server kısmını yüklemiş bulunuyoruz. Şimdi Server kısmını aktif ediyoruz

systemctl daemon-reload
systemctl enable wazuh-manager
systemctl start wazuh-manager

Şimdi ise Kibana ve Elasticseach programlarını kuruyoruz. Şu komutları takip ediyoruz.

yum install opendistroforelasticsearch -y
curl -so /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/elasticsearch/7.x/elasticsearch_all_in_one.yml
curl -so /usr/share/elasticsearch/plugins/opendistro_security/securityconfig/roles.yml https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/elasticsearch/roles/roles.yml
curl -so /usr/share/elasticsearch/plugins/opendistro_security/securityconfig/roles_mapping.yml https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/elasticsearch/roles/roles_mapping.yml
curl -so /usr/share/elasticsearch/plugins/opendistro_security/securityconfig/internal_users.yml https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/elasticsearch/roles/internal_users.yml
rm /etc/elasticsearch/esnode-key.pem /etc/elasticsearch/esnode.pem /etc/elasticsearch/kirk-key.pem /etc/elasticsearch/kirk.pem /etc/elasticsearch/root-ca.pem -f
curl -so ~/wazuh-cert-tool.sh https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/tools/certificate-utility/wazuh-cert-tool.sh
curl -so ~/instances.yml https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/tools/certificate-utility/instances_aio.yml
bash ~/wazuh-cert-tool.sh
mkdir /etc/elasticsearch/certs/
mv ~/certs/elasticsearch* /etc/elasticsearch/certs/
mv ~/certs/admin* /etc/elasticsearch/certs/
cp ~/certs/root-ca* /etc/elasticsearch/certs/
systemctl daemon-reload
systemctl enable elasticsearch
systemctl start elasticsearch

Elasticseach'i kurduktan sonra test ediyoruz. Şu komutlar ve buna benzer bir çıktı almanız gerekiyor.

curl -XGET https://localhost:9200 -u admin:admin -k

{
 "name" : "node-1",
 "cluster_name" : "elasticsearch",
 "cluster_uuid" : "tWYgqpgdRz6fGN8gH11flw",
 "version" : {
  "number" : "7.10.2",
  "build_flavor" : "oss",
  "build_type" : "rpm",
  "build_hash" : "747e1cc71def077253878a59143c1f785afa92b9",
  "build_date" : "2021-01-13T00:42:12.435326Z",
  "build_snapshot" : false,
  "lucene_version" : "8.7.0",
  "minimum_wire_compatibility_version" : "6.8.0",
  "minimum_index_compatibility_version" : "6.0.0-beta1"
 },
 "tagline" : "You Know, for Search"
}

Java ayarları ile beraber FileBeat kurulumunu yapıyoruz.

export JAVA_HOME=/usr/share/elasticsearch/jdk/ && /usr/share/elasticsearch/plugins/opendistro_security/tools/securityadmin.sh -cd /usr/share/elasticsearch/plugins/opendistro_security/securityconfig/ -nhnv -cacert /etc/elasticsearch/certs/root-ca.pem -cert /etc/elasticsearch/certs/admin.pem -key /etc/elasticsearch/certs/admin-key.pem
yum install filebeat -y
curl -so /etc/filebeat/filebeat.yml https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/filebeat/7.x/filebeat_all_in_one.yml
curl -so /etc/filebeat/wazuh-template.json https://raw.githubusercontent.com/wazuh/wazuh/4.2/extensions/elasticsearch/7.x/wazuh-template.json
chmod go+r /etc/filebeat/wazuh-template.json
curl -s https://packages.wazuh.com/4.x/filebeat/wazuh-filebeat-0.1.tar.gz | tar -xvz -C /usr/share/filebeat/module
mkdir /etc/filebeat/certs
cp ~/certs/root-ca.pem /etc/filebeat/certs/
mv ~/certs/filebeat* /etc/filebeat/certs/
systemctl daemon-reload
systemctl enable filebeat
systemctl start filebeat

Filebeat erişimini test ediyoruz. Çıktısı ve komutu şöyle olmalı

filebeat test output

elasticsearch: https://127.0.0.1:9200...
  parse url... OK
  connection...
   parse host... OK
   dns lookup... OK
   addresses: 127.0.0.1
   dial up... OK
  TLS...
   security: server's certificate chain verification is enabled
   handshake... OK
   TLS version: TLSv1.3
   dial up... OK
  talk to server... OK
  version: 7.10.2

Buna benzer bir çıktı aldıysanız program kurulmuştur. Şimdi ise Kibana programını kurmamız gerekiyor. Şu komutları giriyoruz

yum install opendistroforelasticsearch-kibana -y
curl -so /etc/kibana/kibana.yml https://packages.wazuh.com/resources/4.2/open-distro/kibana/7.x/kibana_all_in_one.yml
mkdir /usr/share/kibana/data
chown -R kibana:kibana /usr/share/kibana/data
cd /usr/share/kibana
sudo -u kibana /usr/share/kibana/bin/kibana-plugin install https://packages.wazuh.com/4.x/ui/kibana/wazuh_kibana-4.2.5_7.10.2-1.zip
mkdir /etc/kibana/certs
cp ~/certs/root-ca.pem /etc/kibana/certs/
mv ~/certs/kibana* /etc/kibana/certs/
chown kibana:kibana /etc/kibana/certs/*
setcap 'cap_net_bind_service=+ep' /usr/share/kibana/node/bin/node
systemctl daemon-reload
systemctl enable kibana
systemctl start kibana

Ardından Wazuh Server kurulumumuz tamamlanmış oluyor. 

Panel linki
URL: https:// manager_IP
user: admin
password: admin

Şimdi izlemek istediğimiz bilgisayara Wazuh Agent kurmamız gerekiyor.

Kurmadan önce ise doğrulama için key oluşturmamız gerekiyor. Key oluşturmak için Linux kabuğunda şu kodları giriyoruz

/var/ossec/bin/agent-auth -m manager_IP

Ardından gerekli bilgileri doldurarak çıkan keyi kopyalayıp Wazuh Agent kurulumuna başlıyoruz.

Agent kurulumunu pek çok farklı platformda yapabiliriz. Bazılarını belirtelim

Şu komutları Terminal penceresi içerisine girin

launchctl setenv WAZUH_MANAGER "10.0.0.2" && installer -pkg wazuh-agent-4.2.5-1.pkg -target /
sudo /Library/Ossec/bin/wazuh-control start

Şu komutları girmelisiniz

wget https://packages.wazuh.com/4.x/aix/wazuh-agent-4.2.5-1.aix.ppc.rpm
WAZUH_MANAGER="10.0.0.2" rpm -ivh wazuh-agent-4.2.5-1.aix.ppc.rpm
startsrc -s wazuh-agent
rpm -e wazuh-agent
wget https://packages.wazuh.com/4.x/hp-ux/wazuh-agent-4.2.5-1-hpux-11v3-ia64.tar
groupadd ossec
useradd -G ossec ossec
tar -xvf wazuh-agent-4.2.5-1-hpux-11v3-ia64.tar

/var/ossec/etc/ossec.conf
WAZUH_MANAGER_IP

 1514
 tcp


/sbin/init.d/wazuh-agent start
https://packages.wazuh.com/4.x/solaris/i386/10/wazuh-agent_v4.2.5-sol10-i386.pkg
pkgadd -d wazuh-agent_v4.2.5-sol10-i386.pkg

Bu kurulumları yaptıktan sonra direkt olarak sistemi başlatma komutlarıyla başlatıp auth key ve manager IP girmemiz gerekiyor. ossec.conf üzerinden bunları ayarlayabilirsiniz.

Okudğunuz için teşekkürler!